یازی های لیگ کنفرانس

آنالیز و بررسی باز یهای لیگ کنفرانس

پیش بینی مسابقه بین دو تیم فیورنتینا و وستهم چکش ها در تلاش برای کسب جام! با اینکه وستهم در مقطعی از فصل با مشکلاتی همچون خطر سقوط به لیگ دسته دوم مواجه شده است، در کل فصل خوبی برای آنها نبوده است. با این حال، بازی های خوب آنها در لیگ کنفرانس اروپا جبران …

آنالیز و بررسی باز یهای لیگ کنفرانس ادامه »